UWV/ Gemeente

UWV/Gemeente

Ik ben in te zetten voor individuele trajecten of projectmatige uitplaatsing van diverse doelgroepen in een uitkeringssituatie met als doelstelling duurzame uitstroom uit de uitkering.

Jarenlang heb ik grootschalige werving –en selectie gedaan in samenwerking met UWV’s en Gemeenten. Door mijn ervaring binnen het Sociaal Domein heb ik gerichte kennis van wet –en regelgeving binnen WW, ZW en ParticipatieWet.

Ik heb ervaring in het plaatsen van mensen met zowel een korte als een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben gespecialiseerd in het coachen en plaatsen van de dames in een uitkeringssituatie en 50-plussers.
Uiteraard kunnen andere doelgroepen ook bij mij worden aangemeld voor een traject. Jobcoaching en nazorg zijn altijd inclusief en bij mij een voorwaarde voor het realiseren van een duurzame plaatsing.